استاد علی دوانی
548 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

آوخ از گـردش این چرخ ستم پیشه که چون (واحد)

آوخ از گــردش      این چرخ ستم پیشه کــه چون                                                                               دخـــتر شـــیرِ خــدا زیــنب غــمدیـده بـرون
آمـد از      خـیمه      و      بـر دشتِ      پُر از لاله گذشت      دیــد کـفـتـاده غـریـبـانـه حـسـین نـامدفون
گـفت ای      نـادره ی      کـشـور      مُـلـک و مـلکوت      ای که سـکّان زمـیـن در بـر قـدر تـو زبــــون
خــواهــرت      بـاد      فـدای لـب خـشکـیده ی تو      ای جـگـر خـستـه جـان داده لـبِ آبِ فــزون
مــن بـه      قـربـان      سـرت آن سـر نـورانی پاک            مـن بـه قـربـان تـنت این تن آغشته به خون
استاد ناشناس
2219 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا (واحد)

متن موجود نمی باشد.
استاد ناشناس
610 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

دید خود را در کنار نور و نار (واحد)

استاد ناشناس
947 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

رود، یک سر ناله مرغ هواست (واحد)

رود، یک سر ناله مرغ هواست      روز، تاریکست و عالم نینواست
پاسبان چادر احساس نیست      در کنار خیمه ها عباس نیست
رفته تا از شط خون آب آورد      جرعه ای از اشک مهتاب آورد
مثل جسمی در پی جان منتظر      خیمه ها باز است و طفلان منتظر
اشک تنها قطره های آبشان      قتل عام تشنگی ها خوابشان
استاد ناشناس
656 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گر دهی گوش دل آید زفلک فریادی (واحد)

استاد ناشناس
2266 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بشنو از نی چون حکایت می کند (واحد)

شاعر : مرحوم محمد رضا آقاسی
     آهنگ : حاج عبدالحمید دشتی فرد (ناخدا)
بشنو از ني چون حكايت مي كند      شيعه را در خون روايت مي كند
شيعه يعني سابقون السابقون      شيعه يعني يك تپش عِصيان و خون
كربلا بر شيعه نامكشوف نيست      حكمتش جز امر بالمعروف نيست
استاد سید محمد هاشمی فرد
833 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

در حریم عشق در دشت بلا (واحد)

در حریم عشق در دشت بلا     
      در میان لاله زار کربلا
      جمله یاران چون شفق سیما شدند
      غرق در خون بی سر و بی پا شدند
      نوبت آل پیام آور رسید     
استاد سید محمد هاشمی فرد
1150 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

تیغ پایین آمد و در کربلا بیداد کرد (واحد)

تیغ پایین آمد و در کربلا بیداد کرد           
      ظلم بی پایان دیگر در جهان بنیاد کرد
تیغ پایین آمد و نامردمی بالا گرفت           
      خون فرود آمد نگاه پاک مولا را گرفت
تیغ آمد تیرآمد سنگ آمد وای من           
استاد سید محمد هاشمی فرد
1363 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ظهر عاشورا که خون از چشم هستی می چکید (واحد)

ظهر عاشورا که خون از چشم هستی می چکید
      صد جهان دل در نگاه خاکِ خونین می تپید
یکطرف عرفان عزای پیر را در سینه داشت
      یکطرف کفر زبون آهنگ نشر کینه داشت
یکطرف موج بلا بر خاک جاری گشته بود