استاد محمدحسین گرگین
1093 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد)

بـــــار دیـگر      شــور      شــیون      در      نـهاد      مـــا      فـــتاد      بـــــاز شــیون شــورشـی در جــان مـافـیهـا      نـهاد
بـــــار دیـگر از سـبوی عـشق می جـوشد خروش                  کی شـفق پـوشــان عــاشـق عــاشقان درد نوش
نــــوبت      پـــیکار      دل      در      عــرصـه ی      ایـــثار      شـد      فـــرصـت      دیـــدار      حــــق      در      مــحضر      دادار      شــد
امـشب ای جـان پـروران گر هست ما را تشنه کام                 
هــان بـه مـعنی بــرده زیـن شهد عطش صد تشنه کام
استاد سید محمد هاشمی فرد
961 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر (واحد)

شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر
ای نـظر بـسته بـه خـون رنـگی خـورشید منیر
نـوحـه نـو کـن کـه غـم تـازه      رسـید      از      ره دور
غـمِ سـرهـای سـرِ نـی ،غـمِ بـر نـی سـرِ نـور
غـم خـورشـید کـه چـشمان جـهان را      وا      کـرد
استاد محمود موجی
8735 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بشنو اینک شیعه شور آفرین (واحد)

بـــشنو ایـــنک شــیعه شــور آفـرین
      مـبحث ســربـــاز      ایــمـان      و      یـقـــین
گــوش      کـــن      اســرار      دشـت کـربـلا                  رازهــای      ســینه      ســـوز      نـینـــــوا
عــشق بـــود و شـــور و مــردان خـدا      عــشق بـــود و ســوختن بـی انـتـهـا
نعش اکبر خفته در خـاک است و خون      شــادمـان در هـلـهله      خــصم      زبــون
استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
568 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شيعه بيا به سـر زن/بهر سـبط پيمبر (نوحه)

شـيعه بيــا بــه سـر زن
بـــهـر ســــبط پــيـمـبـر
كــشته شـد در كــربــلا
از دم
شمشیر
استاد حاج سيد محمد مهدي موسوي نژاد
1519 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

اكبر روان شد چون سوي ميدان (نوحه)

اكبر روان شد چون سوي ميدان (2)
مولا زپيش گفت با چشم گريان
اي حاصل عمر حسين
آهسته رو جان حسين
بابا فدايت (2)
استاد محمود موجی
1567 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بهر جانبازی (نوحه)

بـــهرجــانــبـازی شــبه پــیـغـمبر
جــانـب مـیـدان شـد عـلی اکـبر
سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان
عالمی محزون از غم هجران (2)
***** * * * *
استاد محمود موجی
767 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ساقی لب تشنگان (واحد)

ساقی لب تشنگان                                          سوی میدان شد روان
ســیـنه ی مــــــولا                                    شــد زغــــم غـــوغـــا
عـالـم شیون و غم            محزون قلب خاتم      زیـن رو شـور و مــاتـم
**** *** ***
روبــروی قــوم کـین                  می خروشد اینچنین
استاد ترکی
467 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي (واحد)

اي قتيلي كه ب
مشير ج
هيدي ك
ن از ج
عينان به چه جرمي
استاد محمود موجی
5901 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

چون حسین بن علی بیکس و بی یاور شد (واحد)

چـون حـسین بن عـلی بیـکس و بی یــاور شد
گـــاه
جــانـبـازی
شـهـزاده
عـلی اکـبر