استاد سید محمد هاشمی فرد
1363 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ظهر عاشورا که خون از چشم هستی می چکید (واحد)

ظهر عاشورا که خون از چشم هستی می چکید
      صد جهان دل در نگاه خاکِ خونین می تپید
یکطرف عرفان عزای پیر را در سینه داشت
      یکطرف کفر زبون آهنگ نشر کینه داشت
یکطرف موج بلا بر خاک جاری گشته بود           
استاد ناشناس
721 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

باز در خاطره ها یاد تو ای رهروه عشق (نوحه)

باز در خاطره ها یاد      تو ای      رهرو      عشق           
                              شعلـه ی      سرکـش آزادگی      افروخته است
یک جهان بر تو      و      بر      همّت و      مردانگیت           
      از سرِ شوق و طلب دیده جان دوخته است
نقش      پیکار      تو      در صفحه ی      تاریخ      جهان           
استاد مرحوم سید جواد عین الملک
564 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

باز پیمان دل گشته لبالب از خون (نوحه)

بـاز پـیـمـانــه دل گــشتــه لـبـــالـــب از خــون                              چـشم غـمـدیده یــاران عــلی شــد جــیـحــون
ســوی مـحــراب دعـا گـشتـه روان سرور دیــن      تــا کـــه پـیـشـانی طـاعــت بـسپـارد بــه زمین
بــر ســر سـفـره ی مـعـبـود جـبـیـن شد رنگین      صـحـنـه ی مـسجـد و مـحـراب هـمه عطر آگین
نـالــه سـر کــن کــه مـصـیـبت شـده برپا اکنون      بــاز پـیـمـانـه ی دل گـشـتـه لـبـالـب از خـــون
      می رسـد شیــون و غــوغـای عـزیـزان بر گوش      پـیـر و بـرنـا هـمـگی از غــتم مـولا بــه خــروش
استاد ناشناس
1247 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ندا آمد که حق را سنگر اینجاست (واحد)

شاعر : سيد رضا      مؤيد
آهنگ : عبدالحسین خرمایی
ندا آمد كه حق را سنگر اينجاست           
      مقـدس سرزميـن بـاور اينجاست
طواف كعبـه ي دل كن خـدا را           
استاد محمدحسین گرگین
908 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شش ماهه سوی میدان می آید ـ آه واویلا (نوحه)

شش ماهه سوی میدان می آید ـ آه واویلا     
      بر دست      بابا      گریان      می آید ـ آه واویلا
غنچه ی ناز زهرا      ناز گلزار طاها      بر لبش جان می آید ـ صد واویلا
بسته      احرامِ      حـج      اصغر      را ـ آه واویلا     
      تا      به      جا      آرد حج      اکبر      را ـ آه واویلا
استاد سید محمد هاشمی فرد
569 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای آسمان فریاد کـن - خـون خدا را کشتند (نوحه)

ای آسمان فریاد کـن      خـون خدا را کشتند
شوری دگر بنیاد کـن      خـون خدا را کشتند
ای پیـرو دیـن خـدا      مـن زینبم      در کربلا
تنهایـم      و کوهی      بـلا      برگوی لاحـول      و لا
پس حمله بر بیداد کن      خون خـدا را کشتند
استاد علی انسانی
790 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

نیمه شب تابوت را برداشتند (واحد)

نـیمــه      شــب      تــابـــوت      را      بـرداشـتـنـد      بـــار      غـــم      بـــر      شـانـه‌هــا بگـذاشـتـنـد
هـفـت      تـــــن،      دنـبــال یـک پـیـکــر، روان      وز پـی‌ آن هــفـــت تـــن، هــفـت آسمان
امـشـب ای مـَه، مهـر ورزو، خــوش بتـاب      تــــا      بـبـیـنـد      پـیـش      پــایـش      آفـتـــاب
دل، هـمـه فـریــاد و لـب، خاموش داشت      شیــر      حـــق تـابــوت، روی دوش داشـت
آه،      ســرد و      بـغـض،      پـنـهــان در گـلــوی      بـود بــا      آن      عــدّه، گـــرم گــفـت و گــوی
استاد مرحوم عمان سامانی
1856 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

خواهرش بر سینه و سر می زند (نوحه)

خواهرش      بر سـينه و بر سر زنان      رفـت تا گـيرد بـرادر را عـنان
سيل اشـكش بـست بر شه راه را      دود آهـش كـرد حيران شاه را
در قـفاي شـاه رفتي هـر زمان      بانگ      مـهلاً مـهلاًش بـر آسمان
كاي سوار سرگران      كم      كن شتاب      جان من      لَختي      سبكتر زن      ركاب
تا بـبو سم آن رخ دلجـوي      تـو      تا بـبويم آن شـكنج مـوي      تـو
استاد حكیم الهی قمشه ای
456 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

خون دل از ديده ي عالم چكيد (نوحه)

خون دل از ديده ي عالم چكيد      بـار دگـر مـاه مـحرم رسـيد
خون خدا زاده ي زهرا حـسين      جان به جهان داد و جهان آفريد
از برِ زين چون شه عشق آفرين     
      كـرد زمين مَفخَر عـرش بـرين
با تـن صد چاك و دل سوزناك