• تعداد فایل ها : 8
  • تعداد بازدید : 1922
  • تعداد دریافت : 0
لیست فایلهای مراسم
نام حجم فایل تعداد دریافت پخش دریافت متن شعر
رود، یک سر ناله مرغ هواست (واحد) 8250564 0 دانلود
دید خود را در کنار نور و نار (واحد) 6798468 0 دانلود
ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا (واحد) 387072 0 دانلود
میان خیمه ای غمگین نشسته زینب نالان (واحد) 0 دانلود
گر دهی گوش دل آید زفلک فریادی (واحد) 6786370 0 دانلود
شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر (واحد) 7254493 0 دانلود
در حریم عشق در دشت بلا (واحد) 6870492 0 دانلود
بشنو از نی چون حکایت می کند (واحد) 5670358 0 دانلود