• تعداد فایل ها : 4
  • تعداد بازدید : 152
  • تعداد دریافت : 12
لیست فایلهای مراسم
نام حجم فایل تعداد دریافت پخش دریافت متن شعر
غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا (نوحه) 2121664 9 دانلود
زکوی کربلایاران نسیم یار می آید (واحد) 4633600 2 دانلود
تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب) (نوحه) 3369664 1 دانلود
حریم شاه دین آمده با شور و شین (نوحه) 1929664 0 دانلود