• تعداد فایل ها : 5
  • تعداد بازدید : 155
  • تعداد دریافت : 137
لیست فایلهای مراسم
نام حجم فایل تعداد دریافت پخش دریافت متن شعر
شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه) 2761800 59 دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) 1961544 31 دانلود
بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد) 4985928 26 دانلود
دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه) 4953864 16 دانلود
اندر آنجا که باطـل امیر است (واحد) 1089675 5 دانلود