• تعداد فایل ها : 4
  • تعداد بازدید : 165
  • تعداد دریافت : 127
لیست فایلهای مراسم
نام حجم فایل تعداد دریافت پخش دریافت متن شعر
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) 1425824 59 دانلود
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) 4577544 34 دانلود
عقل سرخ(نینوا گر سرزمین یاس بود) (واحد) 4593672 25 دانلود
ماه محرم شد با دیده تر محبان سراسر (نوحه) 3129672 9 دانلود