• تعداد فایل ها : 3
  • تعداد بازدید : 165
  • تعداد دریافت : 83
لیست فایلهای مراسم
نام حجم فایل تعداد دریافت پخش دریافت متن شعر
چون حسین بن علی بیکس و بی یاور شد (واحد) 5142807 36 دانلود
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) 2561752 24 دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) 2610520 23 دانلود