• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : نوحه های دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 5315.554
  • بازدیدها : 672

باز در خاطره ها یاد تو ای رهروه عشق

باز در خاطره ها یاد  تو ای  رهرو  عشق       

                                               شعلـه ی  سرکـش آزادگی   افروخته است

یک جهان بر تو  و  بر  همّت و  مردانگیت      

                                          از سرِ شوق و طلب دیده جان دوخته است

نقش  پیکار  تو  در صفحه ی  تاریخ  جهان       

                                          می درخشد چو فروغ سحر از ساحل شب

پرتوش  بر  همه  کس  تاب  و  می آموزد        

                                             پایداری   و    وفاداری،   در    راه    طلب

رسم  آزادگی   و   عزم    حقیقت  جویی       

                                            صفحه ی    دفتر  تابنده ی  آیین   تو   بود

آنچه   بر   دین  خـدا   بار  دگر   بخشید  

                                          جنبش   عاطفه  و  نهضت  خونین   تو   بود

تا  ز خون  تو  شود جـان جهانـی احیـا     

                                           بر  سر  ایده ی  انسانی  خود  جان  دادی

در ره کعبه ی حق جویی و مردیّ و شرف     

                                              آفرین  بر تو، که  هفتاد  و دو قربان دادی

آنکه  از  مکتب  آزادگیت  درس آموخت      

                                       پیش   آمال   ستمگر   ز  چه   تسلیم   شود

زور  و  سرمایه ی  دشمن    نفریبد   او   را     

                                      که      اسیر     ستم    مردم    دِژخیم   شود

رهرو  کعبه ی  عشقیّ  و  در آفاقِ   وجود     

                                            با   پَر شوق  سوی  دوست  بر آری  پرواز

یکّه  تاز  ملکوتی،  که   به   صحرای   ازل      

                                         روی  از  خواسته ی   عشق   نتابیدی    باز

جان به قربان تو ای رهبر آزادی  و عشق      

                                            که  روانت   سرِ    تسلیم   نیاورد     فرود

زان   فداکاری  مردانه  و  جانبازیِّ    پاک       

                                              جاودان بر تو و بر عشق  و وفای  تو درود

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : نوحه های دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 5315.554

به زودی ...

نام پخش دریافت
ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد (نوحه) دانلود
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) دانلود
وارد دشت کربلا شد زاده زهرا (نوحه) دانلود
گفتا قاسم به فغان (نوحه) دانلود
ببینید ، ببینید - گلم رنگ ندارد (نوحه) دانلود
باز در خاطره ها یاد تو ای رهروه عشق (نوحه) دانلود