• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 143
  • حجم فایل : 1194.328
  • بازدیدها : 5264

شیعه باز است و غم (2 )،با آه و الم

         شیعه باز است و غم (2 )                   بــــــــــا آه و الـــم

        بـــه ســر و سینــه بـر زن                   کـه زنـو شد محرم

                                     شیعه باز است و غم

چو شهنشاه دین (2)      روبــــروی قــــــوم کیــــن     فـرمود ایها الناس به صدای حزین

زهـراست مادرم (2)     پســــــــر حــــــــــــیدرم       نامم بود حسیـن و سبـط پیـمبرم

کشـــتید اکبــــرم (2)     هــــــم بــــــا اصــــــــغرم    عبــاس جــوان و عــون جعفــــرم

کشــــتید یــاوران (2)     قـــــــاسم نــــــــــوجــوان     در خیمه علیل است عـابد نـاتوان

بــن ســـعد لــعین (2)    اطــــــفـالم بـــــــــــــبیــن      در خـیمه نشسته زینـب دل حزین

شیعه کردند شهید(2)     آن قـــــــوم پــــــــــــــــلید     نـوگل بـاغ زهـــرا از حـکم یـــزیــد

شــیعه دیدی چســان       کـــــــردند کـــــــــــوفیـــان  رأس   عزیز  زهــرا  بر نوک سنان

بــه فغـان و نـــوا (2)    بــــــر گــــــــو نـــــاخــدا      یاری کن حسـین را ز برای خـــدا

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 143
  • حجم فایل : 1194.328

به زودی ...

نام پخش دریافت
مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا) (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
شیعه باز است و غم (2 )،با آه و الم (نوحه) دانلود
قتل شاه دین است جمله دلها غمین است (نوحه) دانلود