• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 21 رمضان
  • تعداد دریافت : 74
  • حجم فایل : 4441.146
  • بازدیدها : 765

نوحه سر کن شیعه و بر سینه زن لخته آبی بر رخ آیینه زن

متن موجود نیست

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 21 رمضان
  • تعداد دریافت : 74
  • حجم فایل : 4441.146

به زودی ...

نام پخش دریافت
نوحه سر کن شیعه و بر سینه زن لخته آبی بر رخ آیینه زن (واحد) دانلود
داغ علی شیر خداست (نوحه) دانلود
ای شیعه ز نو برسینه و بر سر- واویلا (نوحه) دانلود
شیعیان وقت عزاست (نوحه) دانلود
باز پیمان دل گشته لبالب از خون (نوحه) دانلود