• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : شب اول فاطمیه
  • تعداد دریافت : 4
  • حجم فایل : 2961.873
  • بازدیدها : 660

امشب از دیوان دل گویم سخن

امـشـب از دیــــوان دل گــویـــم سـخـن              از  زبـــان  آب  و گِـــل گـــویـــم سـخـن

امـشـب  از  مـنـظـومه ی  تـب  دم زنم              بـزم دل را  زیــن  نـفـس  بـر  هــم  زنم

بـاز  امـشـب غـم  سـخـن  پــرواز  شـد              بـا مـن امـشـب هـمـدم و دمـسـاز شـد

بـــار   دیـگر   غـصـه   قــد   افــراشـتـه              امـشـب  از  سـویـی  دگر  بـر خـاسـتـه

صحبت از خورشید عرش مصطفی است             شـیـون امـشـب در حــریــم کـبـریاست

صـحـبـت از بـــانـوی بـیـمـار علی است              ایـن مـصیـبـت بـر دو عالم منجلی است

چــون  شـب جـان  دادن  زهــــرا رسید               شـیر حـــق بــر چـشـم و بر دل باز شد

خـوانـد آن مظلـومـه آن دم یــار خـویـش              رانـد یـک سـر غـیـر را از  کــار  خــویـش

خـواسـت تـــا اســرار دل  افــشــا  کـند              شـکـوه   از   مـــردان   بـی تـقــوا  کـند

دل پـریـشـان دیــده ها  خـــونـبـار  شـد              مـلـک   امـکـان   تــا   ابــد   بـیمار شـد

از سـر هـفـت آسـمـان شیــون گذشت              تـا کــه مـولا بـــر ســر زهـــــرا نشست

کـــرد   زهـــــــرا   روبه   مولا   روی   را              آن   تــن   مـجـروح   و   آن   پـهـلـوی را

گـفـت   مــولا   شــام  معراج من است              زخـــم  جـــان  در  فـکـر  تاراج تن است

بـایــد  امـشـب  راز  دل  را  فـاش گفت              راز  ایـن   دل   در   دل  دیـگـر   نـهـفـت

رخ  متـاب  از  مــن  تــو  ای   والا   تبـار              خـون مـیـفشــان در مـصـاف چـشـم یار

ای  پـسـر  عـم لـحـظـه  ای  آرام  گـیـر              پــرده   از   فـرجــام   نـافـرجــام    گـیـر

بـشـنـو   از   مــن   آخـریـن  فـریــادهــا              شـکـوه هــا  از  دسـت  بـی  بـنـیـادهـا

گـفـت زهــــرا آنـچـ را در خویش داشت              آنـچـه را کـز گـفـتنش تـشـویش  داشت

مـن چـه  گـویــم زآنـچـه آن بـیـمار گفت              آنـچـه  را  در   سـیـنه   مــولا   نـهـفـت

می چـکـد خــــون  از  در  و   دیـوار هــا              می گـدازد   دل   از   ایـــن   رفتــار  ها


آهنگساز : عبدالحسین دشتی فرد(ناخدا)

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : شب اول فاطمیه
  • تعداد دریافت : 4
  • حجم فایل : 2961.873

به زودی ...

نام پخش دریافت
امشب از دیوان دل گویم سخن (واحد) دانلود
گذشته نیمه ای از شب دریغا دریغا (نوحه) دانلود
شیعیان گریان همه/ در عزای فاطمه (نوحه) دانلود
شام غریبان مظلومه زهراست (نوحه) دانلود