• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : شب اول فاطمیه
  • تعداد دریافت : 2
  • حجم فایل : 1953.681
  • بازدیدها : 687

شیعیان گریان همه/ در عزای فاطمه

شـیـعـیـان گـریــان هـمـه                در عـــــــــزای فـــاطــمـه

                      آخ واویــــلا صـــد واویـــلا

جهـل و کینه شــد عجین                بــعـد خــتـــم الـمرسلین

                      آخ واویــــلا صـــد واویـــلا

فـتـنـه هـا شـد شعله ور                سوخت جـان خشک و تر

                      آخ واویــــلا صـــد واویـــلا

از سقـــیــفــه شـــد بـپـا                فتـنـه هـــا بـی انــتــهـــا

                      آخ واویــــلا صـــد واویـــلا

از سـقـیـفـه شـــب دمید                دخت احـمد شـد شـهـید

                      آخ واویــــلا صـــد واویـــلا

کــــربــلای پــــــــــر بـــــلا                از سقـــیــفــه شـــد بـپـا

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : شب اول فاطمیه
  • تعداد دریافت : 2
  • حجم فایل : 1953.681

به زودی ...

نام پخش دریافت
امشب از دیوان دل گویم سخن (واحد) دانلود
گذشته نیمه ای از شب دریغا دریغا (نوحه) دانلود
شیعیان گریان همه/ در عزای فاطمه (نوحه) دانلود
شام غریبان مظلومه زهراست (نوحه) دانلود