• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 12
  • حجم فایل : 1673.736
  • بازدیدها : 840

آورند در کربلا راس پر خون حسین

آورنـــد  در   کــــربـلا   راس  پــر    خــون   حــسین

                                                           شــور   غــوغــا   شــد   بــپـا   در   اربـعـین   واویـلا

مصطفی و مرتضی و حضرت خیر النساء ،(واویل)(صدواویلا)

                                                           یــــا   حـسین   گـویــان   روان  در  اربــعین  (واویلا)

زینب خونین جگر با اهل بیت دربه در واویل صدواویلا

                                                            بــــر  ســـر  و  سـینه  زنــان  در  اربـــعین  واویــــلا

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 12
  • حجم فایل : 1673.736

به زودی ...

نام پخش دریافت
فصل اربعین-از نو حریم دل ملال انگیز گردید (واحد) دانلود
آورند در کربلا راس پر خون حسین (نوحه) دانلود
اربعین آمد و وقت عزا شد (نوحه) دانلود
از شام غم گشته روان قافله ماتم زدگان (نوحه) دانلود