• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 20
  • حجم فایل : 3633.672
  • بازدیدها : 799

اربعین آمد و وقت عزا شد

اربـعـین آمـــد و وقـــت عــزا شـد          مـــاتــم  شـاه  مظلومان بپا شد

کـاروان عــزای شـــاه  بی یــــاور          ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)

اســیران بــا دلـی پر آه و افــغـان          گـــرفـتـند در بــغل قـبر شـهیدان

کـاروان عــزای شـــاه  بی یــــاور          ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)

نــظر کـــردنـد چو بر قبر شهیدان          فــزون گـردیـده غم های اسیران

کـاروان عــزای شـــاه  بی یــــاور          ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)

چه قـمری در نوا گشتند به یکبار          ربــــاب  و  اُم کــلثومِ دل افــکــار

کـاروان عــزای شـــاه  بی یــــاور          ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)

عــروِس فــاطــمه بــا دیـده ی تر          گــرفـتـه   در  بـغـل   مـرقـد اکــــبر

کـاروان عــزای شـــاه  بی یــــاور          ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 20
  • حجم فایل : 3633.672

به زودی ...

نام پخش دریافت
فصل اربعین-از نو حریم دل ملال انگیز گردید (واحد) دانلود
آورند در کربلا راس پر خون حسین (نوحه) دانلود
اربعین آمد و وقت عزا شد (نوحه) دانلود
از شام غم گشته روان قافله ماتم زدگان (نوحه) دانلود