• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 59
  • حجم فایل : 2761.8
  • بازدیدها : 1152

شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا)

شـیعه زنـید بـر سـینـه و ســر( واویلا )                        هـردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا)

صد حیف از اکبر شیعه صد حیف از اکبر                        خــون  گـریـه  بـنمایید تــا روز مــحشر

                                             **************

شـیعه بنـگر لـیلای محزون واویلا(واویلا)                        بــا  چـــشم  تــر  رو  در  بــیــابـان

گـویـد بـه زاری شیعه صد حیف از اکبر                         خـــون گــریـه بـنمـایید تـاروز محشر

شـــــیعه   نــــگر    عـــــابد   بـــیمـار                          بـــا    چـــشم  تــر  بـا  تــن  تــبدار


================                                           

شعر اصلاح شده:


شـیعه زنـید بـر سـینـه و ســر( واویلا )                        هـردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا)

صد حیف از اکبر شیعه صد حیف از اکبر                        خــون گـریـه بـنمایید تــاروز مــحشر

                                                 **************

شـیعه بنـگر لـیلای محزون واویلا(واویلا)                        بــر ســـر  زنـــان  انـــدر  بیــابــان

گـویـد بـه زاری شیعه صد حیف از اکبر                        خــون گــریـه بــنمـایـید تاروز محشر

شــیعه کـشتند فـرزند دیـن را(واویلا)                          آن پـــا تــا ســر نـور یـقین را (واویلا)

آتــش کـشیدند شـیعه بـر بـاغ گل ها                        بــنگر  شــرارش در دل از بــاغ گـل ها

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 59
  • حجم فایل : 2761.8

به زودی ...

نام پخش دریافت
دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه) دانلود
بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد) دانلود
شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود
اندر آنجا که باطـل امیر است (واحد) دانلود