• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 22
  • حجم فایل : 2273.53
  • بازدیدها : 679

محرم آمد،شد ز نو وقت عزا

............................................................................

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 22
  • حجم فایل : 2273.53

به زودی ...

نام پخش دریافت
شیعـه ماه غم آمد مـوسم ماتم آمد (نوحه) دانلود
ای شیعه بر سر زن با دیده گریان (نوحه) دانلود
بنده خاص خدا دادرس روز جزا (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود