• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 56
  • حجم فایل : 3145.608
  • بازدیدها : 803

ای شیعه بر سر زن با دیده گریان

ای شیعه به سر زن با دیده گریان                          در بــزم عـــزای ســالار شهیــدان

بهر شه عالم       دلها شده بر غم       زین ماه محرم

زینب به فغان گفتا با شاه شهیدان                        بعد از تو چه سازم با جمله یتیمان

بهر شه عالم       دلها شده بر غم       زین ماه محرم

ســالار شهیــدان گفتــا به جـوانان                        این دشـت بلا خیـز منـزلگه جـانـان

بهر شه عالم       دلها شده بر غم       زین ماه محرم

ای خـواهــر نـالان منت کش دوران                        چون کشته شوم من،جان تو و طفلان

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 56
  • حجم فایل : 3145.608

به زودی ...

نام پخش دریافت
شیعـه ماه غم آمد مـوسم ماتم آمد (نوحه) دانلود
ای شیعه بر سر زن با دیده گریان (نوحه) دانلود
بنده خاص خدا دادرس روز جزا (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود