• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 5محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 9
  • حجم فایل : 3129.672
  • بازدیدها : 1390

ماه محرم شد با دیده تر محبان سراسر

مــاه مــحرم شــد با دیــده تر مــحبّان سـراسر

                                                 رختِ سیاه زین غم بنموده برتن کنید خاک برسر
                                        بهر عزای سبط پیمبر

همراهِ آن شاهِ بی خیل و لشکر بودند شش برادر

                                                عباس  و  عبداله  با  عون  و  جعفر  دو  مه  منور

                                 قاسم از یکسو یک سمتی اکبر

وارد شدند در کربلا در یوم دوم همین ماه و آن شاه

                                                رو کرده  با یـاران  گفتـا  بـود  منزل ما دراین جا

                                 از ناقه ها بار گیرید و یکسر

لیلا جدا گردد اینجا زاکبر کند خاک بر سر

                                                تیـر  ستـم  آیـد  بـه  حلق  اصغـر  زقـوم ستمگر

                              رنگین از خونش شد دست مادر

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 5محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 9
  • حجم فایل : 3129.672

به زودی ...

نام پخش دریافت
عقل سرخ(نینوا گر سرزمین یاس بود) (واحد) دانلود
ماه محرم شد با دیده تر محبان سراسر (نوحه) دانلود
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود