• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 46
  • حجم فایل : 3499.095
  • بازدیدها : 709

اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي

اي قتيلي كه بـخون غـرقـه زشـمشير جـفايي       وي شـهيدي كــه بـريـده زبــدن ســر زقـفايي

سـر بـريـده ز تـن از جـور لـعينان به چه جرمي        بــه چـه تـقـصير گـرفـتار بـه صـد رنـج و بـلايي

سـر بــريــده زقــفـا دور ز‌ رحـم اسـت و مـروت      تــو چــه كـردي كـه جـدا شد زقفا سرزجفايي

بــر سـر دوش نـبي  بـــود تــرا جـاي  سـواري       پـايـمـان از سـم  اسـبــان  مـخـالـف تو چرايي

قـاسـمي داشـتي و عـوني و عـباس رشيدي       اصــغري داشـتي  و   اكــبر  پـاكـيـزه  لـقـايـي

داشـتي  دخــتـري  و  خـواهر مـحزون غميني      ام كــلثوم جــگر خــسـته ي بي بـرگ و نوايي

اوفـتـادي بــروي خـــاك زمــين چـون زسـر زين       نـه عمامه بـه سـرت بـود و نـه بر دوش ردايي

هـمرهـانت هـمـه گـشتـند شهـيد ازدم خـنجر       هـر يكي بــا تـن صـد چـاك فـتـادند و به جايي

اكـبرت سـرخ شــد  از  خـون رخ  بـدر مـنـيرش       قاسم از خـون سـر خويش بـكف بسته حنايي

اهــل بـيتت  بــره  شــام  ز  بــالاي   شــترها       نـالـه ي هــر يـكـشان بـــود چــو آهـنگ درايي

روز  و  شـب عـابـد  بـيـمار  تـــو در كنج خـرابه       داشـت از خــون دل و اشــك دوايـي و غـذايي

اي حسين اي كه شدي كشته زشمشير مخالف   اي كه سـر حـلـقه و سـيـد به تـمام شهدايي

خـون بـهـاي تـو خـدا گشت كه در عالم معني        كـه تو هم عين خدا هستي و همخون خدايي

نــظـري جـانـب « تـركي » بنما ز انكه به عالم       جــز درت ايــن مــن  عـاصي نبرد راه به جايي

 

 

آهنگ و تنظيم: مهدي آخوندزاده

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 46
  • حجم فایل : 3499.095

به زودی ...

نام پخش دریافت
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
بهر جانبازی (نوحه) دانلود
ساقی لب تشنگان (واحد) دانلود
اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي (واحد) دانلود