• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 42
  • حجم فایل : 4121.944
  • بازدیدها : 1573

بهر جانبازی

بـــهرجــانــبـازی شــبه پــیـغـمبر                         جــانـب مـیـدان شـد عـلی اکـبر

سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان                        عالمی محزون از غم هجران (2)

                                               ***** * * * *

می کـــند اکـــبر رزم و پــیـکـاری                         دشـــمنـان حـیـران زیـن فداکاری

سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان                        عالمی محزون از غم هجران (2)

                                              ***** * * * *

سـوی اکبـر شد هم سنان و تیر                         درحـصـاری از خـنـجـر و شمشیر

یک گل وگردش خارو خس بسیار                        زیـن جـهت زینب گشته دل افکار

سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان                        عالمی محزون از غم هجران (2)

                                             ***** * * * *

قــــامــت  مـــــــولا  زاده زهـــــرا                         خــم شـده از این مـاتم عـظمی

سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان                        عالمی محزون از غم هجران (2)

                                             ***** * * * *

عــــرش اعـلا شـد نـــالـه و زاری                         قــدسیـان زیـن غــم در عـزاداری

چــون فـتـاده درخـاک و خون اکبر                        عـرشیان یکسر می زنند بـر سـر

سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان                        عالمی محزون از غم هجران (2)

                                             ***** * * * *

کـن قــبول از مــا ایــن  عــزاداری                         بـــار الــــهــا ایـــن  نـالــه و زاری

"موجی" از هــجـر شـبه پـیـغمبر                         می زنــد زیـن غم سینه و بر سر

سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان                        عالمی محزون از غم هجران (2)


آهنگساز:مرحوم عبدالحسین خرمایی

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 42
  • حجم فایل : 4121.944

به زودی ...

نام پخش دریافت
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
بهر جانبازی (نوحه) دانلود
ساقی لب تشنگان (واحد) دانلود
اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي (واحد) دانلود