• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 3محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 20
  • حجم فایل : 2818.072
  • بازدیدها : 776

شيعه بيا به سـر زن/بهر سـبط پيمبر

شـيعه بيــا بــه سـر زن                           بـــهـر ســــبط پــيـمـبـر

كــشته شـد در كــربــلا                           از دم شمشیر و خـنـجر

اي شيعيان كشته شد شاه دين

 از دم نيــــــــــــزه و خنجــــــــــر

زيـــنب از مــرگ بــرادر                                      بـا فـغان و دل پـــر آذر

سوي قتلگه روان شد                                       انـدر آن دم دخـت حيدر

اي شيعيان كشته شد شاه دين

از دم نيــــــــــــزه و خنجــــــــــر

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 3محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 20
  • حجم فایل : 2818.072

به زودی ...

نام پخش دریافت
شيعه بيا به سـر زن/بهر سـبط پيمبر (نوحه) دانلود
اكبر روان شد چون سوي ميدان (نوحه) دانلود
آوخ از گـردش این چرخ ستم پیشه که چون (واحد) دانلود